Wojewoda Mazowiecki przedłużył czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa mazowieckiego, w terminie od 11 maja do 24 maja br. w:

1. placówkach wsparcia dziennego,

2. dziennych domach i klubach seniora w tym placówkach działających w ramach programu "Senior+"

3. środowiskowych domach samopomocy,

4. warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie zostało wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.