Rehabilitacja i terapia zajęciowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku

Projekt realizowany będzie na terenie placówki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku ul. ks. R. Jaworskiego, 3 09-100 Płońsk.

Cel projektu :

Głównym celem projektu pn. „ Rehabilitacja i terapia zajęciowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku” będzie przywrócenie jak najwyższej samodzielności u 20 niepełnosprawnych,  podopiecznych TPD Koła w Płońsku poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji i terapii, zmierzającej do ogólnej rozwoju i poprawy sprawności fizycznej i psychicznej beneficjenta projektu, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Beneficjenci : 

Grupa docelowa jest 20  podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z terenu powiatu płońskiego oraz miasta Płońsk. Podopieczni Koła to uczestnicy zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Więcej in formacji i szczegółów na FB Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku.

Kilka zdjęć z realizacji zadania:

 

 

Informujemy, że projekt dofinansowany jest ze środków PFRON w terminie od 01.04.2021 do 31.12.2021 r. na podstawie umowy nr ZZ0/000732/07/D  z dnia 07.05.2021  r.