Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego od 01.09.2021 r. do 15.12.2021 r. realizuje projekt pn. „TACY SAMI” dofinansowywany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego

Projekt podejmuje działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej - rozwoju usług środowiskowych wzmacniających samodzielność osób z niepełnosprawnościami. Ma na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania tych osób, rozwój umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, usprawnienie i wsparcie funkcjonowania w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Ponadto, przyczyni się do łagodzenia negatywnych skutków, jakie spowodował w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Projekt realizowany jest poprzez następujące działania:

1/ konsultacje psychologiczne i psychiatryczne

2/ zajęcia z zakresu autoprezentacji i wizerunku.

3/ zajęcia ekonomiczne

4/ zajęcia z samoobrony

5/ zajęcia cyberbezpieczeństwa

6/ Animację kulturalną

7/ Organizację dwóch  7-dniowych wyjazdów terapeutyczno-integracyjnych.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami z 5 powiatów województwa mazowieckiego: ciechanowskiego, legionowskiego, garwolińskiego, nowodworskiego i warszawskiego, łącznie 50 niepełnosprawnych osób przebywających w rodzinach, z orzeczeniem z zakresu: uszkodzenia słuchu, mowy, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, nie korzystających z żadnego wsparcia instytucjonalnego (typu WTZ, ŚDS) lub w godzinach wykluczających uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez te podmioty.

Zapraszamy!