Przekazujemy Państwu bardzo miłą informacje związaną z przyznaniem tytułu "Osobowość roku 2019  - powiatu legionowskiego". Co prawda wyniki plebiscytu były już dawno rozstrzygnięte, ale przez pandemię dopiero niedawno odbyła się uroczysta gala z przekazaniem pamiątkowej statuetki dla Pani Ewy Grzesznik - Przewodniczącej Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Legionowie. Serdecznie gratulujemy.

Zamieszczamy wywiad z Naszą Laureatką:

Czym dla Pani był udział w Plebiscycie?

Jestem bardzo szczęśliwa, że praca na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu legionowskiego została tak uhonorowana. Dla mnie osobiście to wielki zaszczyt. Tym większy, iż nasze Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie w roku 2019 obchodziło 25-lecie działalności.

Plebiscyt jest pewną formą promowania prowadzonej przez Panią działalności. Czy to może być pomocne w dalszej pracy?

Nasze Koło jest jednostką w strukturze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Działamy społecznie, środki finansowe na działalność- zdobywamy poprzez organizowanie kiermaszy, rozprowadzanie znaczków z logo TPD. Promowanie działalności ma za zadanie zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Staramy się, by nasi podopieczni aktywnie włączali się w nurt codziennych wydarzeń. Aby nie byłi obserwatorami w życiu ,ale w nim czynnie uczestniczyli.

Czy trudno jest namówić ludzi do współdziałania?

Powiem: „i tak i nie”. Jest pewna grupa osób współpracująca z nami od kilku lat. Osoby prywatne, instytucje – sami wychodzą z inicjatywą, zauważają potrzeby naszych podopiecznych. Są też osoby, które niejako „nam się przyglądają” i sporadycznie włączają się w nasze działania. Mamy świadomość, że liczy się każdy gest „dobrej woli”.

Skąd pomysł, by działać na rzecz innych?

Życie pisze różne scenariusze i przed każdym stawia najróżniejsze zadania. Zupełnie „nieoczekiwanie „- zostaliśmy rodzicami dziecka z Zespołem Downa. Nasz syn jest już dziś dorosły i przez te wszystkie lata staraliśmy się o jak najefektywniejsze działania dotyczące jego rozwoju i miejsca w życiu codziennym. O wiele łatwiej jest iść z takim przesłaniem z innymi, czyli rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Działalność Koła jest wielkim wsparciem dla rodziców. Początkowo byłam członkiem Koła, dziś pełnię funkcję Przewodniczącej (od 9 lat).

Jakie plany związane z podejmowanymi do tej pory działaniami ma Pani na przyszłość?

Dotrzeć do jak największej liczby osób i pokazać, że osoby niepełnosprawne są wartościowymi ludźmi. Nie ustawać w dotychczasowych staraniach, choć niekiedy jest zbyt trudno. Mimo wszystko „otwierać” codzienność dla naszych podopiecznych.