Na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa przyjaciół Dzieci w Płońsku, jest realizowany projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Pokonamy Bariery”. Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z zajęć prowadzonych w ramach projektu pt. „Rehabilitacja i terapia zajęciowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku”.