Zapraszamy na naszą stronę http://www.adopcjatpd.pl/

Ośrodek rehabilitacji dziennej Warszawa NFZ

Naszą misją jest nie tylko szukanie dla dzieci nowego domu oraz zapewnianie wsparcia rodzicom, ale też udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym. Prowadzimy ośrodek rehabilitacyjny Warszawa, w którym między innymi organizowane są terapię zajęciowe. Ich zadaniem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym oraz sferze społecznej czy zawodowej. Zajęcia te obejmują wiele różnych aktywności – między innymi pływanie, wycieczki, prace nad umiejętnościami społecznymi, zajęcia krawieckie, artystyczne lub plastyczne. Nasz ośrodek rehabilitacyjny Warszawa ma na celu poprawę sprawności fizycznej oraz psychicznej uczestników oraz pracę nad ich ogólnym rozwojem. Pozytywnie wpływa na rozwój społeczny, pamięciowy oraz fizyczny pacjenta, poprawiając jego komfort życia. Zajęcia dobierane są indywidualnie oraz prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów. Uczestnikom rehabilitacji udzielana jest więc profesjonalna pomoc, która motywuje ich do samorozwoju i poprawia motywację. Mogą oni zacieśniać więzi między sobą oraz przygotowywać się do samodzielnego i niezależnego życia w społeczeństwie.

 Placówki wsparcia dziennego zostały powołane, aby wspierać w opiece oraz wychowaniu dzieci rodziny przeżywające trudności. Ich celem jest współpraca z rodzicami, opiekunami oraz placówkami oświatowymi, aby zapewnić małoletnim jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju. Uczestniczenie w zajęciach dziennych, organizowanych przez takie instytucje jest zazwyczaj dobrowolne – chyba, że dziecko zostało skierowane na nie drogą sądową – oraz nieodpłatne. Placówki korzystają z pomocy wykwalifikowanych pedagogów, a niekiedy również wolontariuszy.

 

Placówki wsparcia dziennego Warszawa

Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzane w kilku formach – niekiedy ze sobą połączonych. W formie opiekuńczej, zapewniają wychowanie i opiekę, organizację czasu wolnego, zajęcia sportowe oraz ogólnorozwojowe, pomagają w nauce oraz wspierają rozwój zainteresowań. Ich celem jest wsparcie rodziców w zapewnianiu opieki dzieciom oraz ogólne motywowanie do działań edukacyjnych. Placówki specjalistyczne organizują zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne oraz socjoterapeutyczne. Ich zadaniem jest wspieranie dzieci w ich rozwoju fizycznym oraz psychicznym. Zapewniają pomoc rodzinom i dzieciom w sytuacjach kryzysowych. Natomiast, gdy zajęcia prowadzone są w formie pracy podwórkowej, realizują głównie działania animacyjne. Ich celem jest zapewnienie rozwoju – w tym zajęć sportowych oraz edukacyjnych dzieciom, które zazwyczaj swój wolny czas spędzają na ulicy.

Kadra pracująca w placówkach wsparcia dziennego może zajmować się opieką maksymalnie 15 dzieci w jednej grupie. Placówka zatrudnia wielu specjalistów, których kwalifikacje są precyzyjnie określane przez odpowiednie ustawy – między innymi wychowawców, psychologów, pedagogów, opiekunów dziecięcych czy terapeutów - a ich pracą kieruje kierownik. Ośrodki takie poddawane są regularnym kontrolom, które polegają na sprawdzaniu dokumentacji, odwiedzaniu placówki o różnych godzinach, przeprowadzaniu oględzin obiektów oraz obserwacji dzieci i przeprowadzaniu z nimi indywidualnych rozmów.

 

Cele i założenia placówek wsparcia dziennego

Celem naszej placówki wsparcia dziennego jest zapewnienie dzieciom godnych warunków życia, prawidłowego rozwoju oraz bezpieczeństwa. Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia dzienne, kluby młodzieżowe oraz świetlice terapeutyczne. Zajmujemy się organizowaniem wypoczynku letniego i zimowego oraz czasu wolnego, na przykład poprzez kolonie wypoczynkowe lub zdrowotne, półkolonie i wycieczki. Budujące wypełnienie czasu wolnego dzieci i poświęcanie im należnej uwagi oraz zainteresowania jest kluczem do ich prawidłowego rozwoju oraz zachętą do osiągania celów życiowych. Otrzymując wsparcie edukacyjne, mają równe szanse jak ich rówieśnicy, na zdobycie wykształcenia i osiągnięcie sukcesu zawodowego, a w przyszłości założenie własnych, szczęśliwych rodzin.