W dniu 07.05.2019r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się uroczyste spotkanie
z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci . W uroczystości, która miała miejsce
w Nowodworskim Ośrodku Kultury wzięło udział wielu gości i przyjaciół TPD, między innymi:
władze Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, władze samorządowe, powiatowe i miejskie.

  
 
Pani Prezes Zarządu Powiatowego TPD  w Nowym Dworze Mazowieckim  Elżbieta Gauza po przedstawieniu historii
i nowatorskich działań dotyczących opieki i wychowania dziecka w stuletniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
złożyła podziękowanie przedstawicielom władz, dyrektorom szkół, placówek opiekuńczo- wychowawczych, bibliotek,
instytucjom, firmom i stowarzyszeniom zajmujących się sprawami dziecka i rodziny współpracujących  z TPD.

Podczas uroczystości dzieci z Ogniska TPD i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej swoim wystąpieniem przybliżyli nam prawa,
o które upominał się dla dziecka Janusz Korczak. W trakcie spotkania mieliśmy zaszczyt wysłuchać wystąpień prof. Barbary Smolińskiej- Theiss,
która wygłosiła wykład okolicznościowy pt. ”Korczakowskie dziedzictwo”, a p. Dorota Zawadzka, znana wszystkim jako „Super Niania”,
mówiła o psychologicznych uwarunkowaniach w procesie wychowania dziecka. W holu Nowodworskiego Ośrodka Kultury
można też było obejrzeć wystawę prac wykonanych przez niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.


                                
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie na tę wyjątkową dla nas uroczystość.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Nowy Dwór Mazowiecki