Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania naszego serwisu.
Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Praga Północ

„Wszystkie dzieci są nasze”
„Zróbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych”

           Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, które obecnie funkcjonuje  przy Pl. Hallera 5, rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 1991 roku w niewielkim, 50. metrowym lokalu przy ul. Wileńskiej 7. Tworzeniem nowej wówczas, trzeciej na Pradze Północ placówki TPD, zajęły się dwie panie, Ewa Karczewska i Elżbieta Pogońska.
Trudne warunki lokalowe, ognisko mieściło się w starej, czynszowej kamienicy, bez centralnego ogrzewania i ciepłej wody, nie miały wpływu na nabór kandydatów. Skromnie wyposażone pomieszczenia od początku tętniły życiem. Rodzinna i przyjazna atmosfera sprawiła, że dzieci i młodzież znalazły w placówce swój drugi dom. Z pozytywną energią włączyły się we wszystkie oferowane działania. Szybko zadomowiły się w nowym miejscu, dzieliły się swoimi problemami i sukcesami. Czas mijał szybko, a one dorastały, aby wejść we własne życie. Dziś, najstarsi, mają po blisko 40. lat. Przychodzą, opowiadają o swoich rodzinach, życiu zawodowym, wspominają stare placówkowe życie. Są zainteresowani tym, co zmieniło się w ognisku, jak żyją ich „następcy”, czasami z nutką zazdrości dopytują, czy na pewno o nich pamiętamy, czy są nadal ważni i mogą nas odwiedzać. Często oferują pomoc, chcą być przydatni, pamiętają, że kiedyś też korzystali ze wsparcia. Wiedzą i większość z nich nadal wierzy, że ludzie są z natury dobrzy, a „dobro powraca”.
 
            Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD przy Pl. Hallera 5, zgodnie z założeniami placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dąży do podniesienia jakości życia dzieci i ich rodzin, wspomaga wielostronny rozwój podopiecznych, dba o ich zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność oraz  równość szans życiowych. W ciągu roku swoim wsparciem obejmuje około 40. dzieci do 16. roku życia .
Funkcjonuje od poniedziałku do piątku oraz w wybrane weekendy. W placówce prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne oraz artystyczne i sportowe. Wszystkie nastawione są na wspieranie wszechstronnego rozwoju podopiecznych i dążą do ich optymalnego rozwoju w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.  Kształtują odpowiednie nawyki, uczą prawidłowej komunikacji i współdziałania w grupie rówieśniczej, wzmacniają relacje rówieśnicze i relacje z dorosłymi,  dążą do zacieśnienia więzi rodzinnych.
 Placówka  motywuje  dzieci i młodzież do systematycznej nauki, aktywnego wypoczynku i relaksu, rozwoju zainteresowań i talentów oraz wykorzystania swoich zasobów w codziennym życiu szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym, organizuje alternatywne formy spędzania czasu wolnego.  
Podejmowane działania ukierunkowuje na udzielenie różnorodnych form pomocy dzieciom i ich rodzinom.
W ognisku prowadzone się:  

♣    zajęcia artystyczne: plastyczno-manualne, taneczne, wokalne, teatralne, muzykoterapię, naukę gry na instrumentach,
♣    zajęcia w stadninie koni,
♣    zajęcia  sportowe: basen, kręgielnia, gry zespołowe, gry i zabawy ogólnorozwojowe, turystyka piesza i rowerowa
Wszystkie działania nastawione są na wzmacnianie samooceny podopiecznych i ujawniają ich mocne strony.  Pokazują, że w każdy człowiek, bez względu na wiek,  zasługuje na szacunek i  powinien być traktowany w sposób godny, z poszanowaniem wszelkich przysługujących mu praw. Budowane i  systematycznie wzmacniane relacje z rówieśnikami i dorosłymi tworzą przyjazny klimat, dają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Bardzo cennym elementem pracy Ogniska jest współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci oraz ze szkołami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
      Oferta programowa Ogniska od 2013 r. wzbogacana jest działaniami realizowanymi w ramach programów rewitalizacyjnych „TU PRAGA WAW PL”, „BAZA”, „Kluby Przyjazne Rodzinom”, „Wsparcie w starcie”, „Nowa Baza”,
 Przed południem w lokalu przy Pl. Hallera 5 prowadzone są działania dla dzieci w wieku 0-6 lat, które pod opieką własnych rodziców i opiekunów korzystają z zajęć organizowanych przez animatorów i specjalistów. Maluchy otoczone są wsparciem psychologa, logopedy i fizjoterapeuty. Rozwijają się manualnie i artystycznie. Korzystają z wyjść do teatru, sal zabaw, Centrum Nauki Kopernik. Uczestniczą w piknikach i wydarzeniach kulturalnych. W przyjaznych warunkach integrują się z innymi dziećmi, uczą się współżycia w grupie rówieśniczej.
Po godzinie 18. rozpoczyna swoje zajęcia  młodzież. Pod czujnym okiem opiekunów realizuje zdania związane ze wspieraniem edukacji, rozwojem umiejętności społecznych i rozwojem własnych pasji.
Zajęcia  prowadzone  przez instruktorów i nauczycieli  oraz  specjalistów – plastyków, aktorów, muzyków, niezależnych artystów, posiadających  doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stwarzają warunki do ekspresji indywidualnej i udanej pracy twórczej w grupie.
Oddzielenie młodzieży od ich młodszych kolegów, daje przestrzeń do realizacji potrzeb wynikających z   różnic wiekowych, stwarza odpowiedni klimat i warunki do realizacji zamierzeń programowych.
    Cennym dla dzieci i młodzieży doświadczeniem jest udział w realizacji Projektu „Dream Up”, który daje możliwość rozwijania zdolności muzycznych i wokalnych. Beneficjenci po całorocznym cyklu zajęć wyjeżdżają wspólnie na wakacje, gdzie przygotowują się do koncertu i prezentacji swoich osiągnięć. Dużym wyzwaniem jest udział w koncercie jesiennym, ponieważ wśród publiczności zasiadają rodzice i opiekunowie oraz przedstawiciele Banku BGŻ Paribas, który nie tylko finansuje przedsięwzięcie, ale również kibicuje młodym artystom i wspiera ich rozwój.
Ciekawym, dającym możliwość rozwinięcia oferty programowej placówki, realizowanym przy współpracy z Teatrem „BAJ” Projektem są „Praskie Partnerstwa Pedagogiczno-Teatralne”, które obok umiejętności aktorskich i artystycznych dają uczestnikom umiejętność radzenia sobie z emocjami. Od 2016 roku podopieczni Ogniska stworzyli 3 spektakle, które wystawione zostały na scenie teatru.
    Raz w tygodniu, w godz. 18.00-20.00, lokal przejmuje najstarsza młodzież, która w ramach Projektu „Wsparcie w starcie” realizuje indywidualne programy rozwoju. Korzystając z oferty przeznaczonej dla osób w wieku 18-26 lat dąży do określenia  własnej drogi zawodowej. Wielu osobom udało się powrócić do edukacji, zdać maturę, ukończyć kursy zawodowe, zdobyć kwalifikacje i podjąć pracę w  wybranym zawodzie.
 Placówka TPD, która rozpoczęła swoje działania przed 28. laty bardzo się rozrosła. Obecnie kieruje swoje działania do różnych grup wiekowych, najmłodszy beneficjent realizowanych Projektów ma kilka miesięcy, najstarsi blisko 30 lat. W pomieszczeniach odbywają się zajęcia o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, artystycznym, kulturalnym, klubowym i manualnym. Prowadzone są porady, konsultacje, warsztaty i grupy wsparcia. Tak naprawdę zaczyna brakować miejsca
    
 
Osiągnięcia dorosłych wychowanków:
-absolwenci SGH, kierunków pedagogicznych, profilaktyki i resocjalizacji
-właściciele firm
-dobrzy fachowcy: kucharze, fryzjerzy, sprzedawcy, kierowcy, ratownicy, listonosze, cukiernicy, wizażystki
-utalentowani wokaliści, tancerze
-wiele przedstawień, koncertów
-wolontariusze, młodzież zaangażowana w działania na rzecz innych
-pozytywni, szanujący potrzeby innych ludzie

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
Elżbieta Pogońska
Plac Hallera 5 lok. 2a
ela.pogonska@wp.pl

Adres:

ul. Kredytowa 1A lok. 13

00-056 Warszawa

Siedziba Biura: ul.Marszałkowska 34/50,

00-554 Warszawa

Zobacz mapę
tel/faks 22-826-27-15, 22- 827-58-21,
22- 828-6274, 22-827-6646
tel Dział Dotacji 506 061 910
tel Dział Księgowości 504 198 924

Nr konta: 68 1240 6175 1111 0000 4564 8524

 

Godziny pracy

   • Przyjęcia interesantów:
   • poniedziałek -  czwartek 8.00-16.00
   • Piątek jest dniem bez interesantów.
   • Członkowie Prezydium dyżurują.
   • Poniedziałki i środy 9.00-12.00

PROJEKT FINANSUJE M.ST. WARSZAWA

Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa
© 2022 TPD - oddział mazowiecki. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Search