Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania naszego serwisu.
Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pierwsze Ognisko TPD w dzielnicy Ursynów powstało w 1991 roku i swoją siedzibę miało przy ul. Zamiany 16. Z biegiem lat powstawały kolejne placówki TPD na terenie Dzielnicy Ursynów. W 2007 roku działały prężnie trzy Ogniska TPD przy ul. Wokalnej, ul. Kajakowej oraz ul. Małcużyńskiego. Wszystkie Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD mieściły się w placówkach oświatowych - Szkołach Ursynowskich. Swoją działalnością obejmowały dzieci i młodzież z terenów Ursynowa łącznie około 100 wychowanków i ich rodzin.

 

Obecnie na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy funkcjonuje w specjalistycznej formie wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin – Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Zamiany 16. Opieką obejmuje 30 wychowanków, dzieci i młodzież z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem oraz ich rodziców/opiekunów. Celem prowadzonej placówki jest ukierunkowanie procesu rozwoju, stworzenie warunków wyrównywania szans oraz zapewnienie wsparcia dzieciom i ich rodzinom w obliczu trudności życiowych.

 

     TPD Ursynów swoją pracę opiera na udostępnieniu specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi, przeciwdziałaniu wykluczeniu i niedostosowaniu społecznemu poprzez oddziaływania profilaktyczne, korekcyjne i socjoterapeutyczne. Placówka stymuluje ogólny rozwój, zapewniając dzieciom i młodzieży opiekę oraz wychowanie. Realizuje programy socjoterapeutyczne, psychoprofilaktyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną
i socjoterapeutyczną. Pracuje z dziećmi w kontakcie indywidualnym z socjoterapeutą, logopedą, reedukatorem, psychologiem, trenerem zgodnie ze sporządzoną indywidualną diagnozą dziecka. Na terenie placówki ma miejsce animacja czasu wolnego wraz z ukazywaniem alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i rozwijaniem zainteresowań. Prowadzone jest dożywianie w formie warsztatów kulinarnych sporządzanych zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, mające walor edukacyjny. Udostępnia specjalistyczne wsparcie dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze poprzez konsultacje i poradnictwo psychologiczne, indywidualny program pedagogizacji oraz pomoc rodzinie w sytuacjach trudnych i kryzysowych poprzez „Asystenta” w trudnych dla rodziców/opiekunów sprawach. Wspomagamy harmonijny rozwój osobowości podopiecznych w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej. Rezultatami naszej pracy jest ograniczenie zachowań nieakceptowanych społecznie, spadek poziomu agresji u wychowanków, zwiększenie kontroli złości wśród podopiecznych, zdobycie nowych umiejętności społecznych, psychospołecznych, rozwijanie empatii, nabycie przez wychowanków umiejętności komunikowania się, rozwijanie asertywności, wzrost poczucia własnej wartości wychowanków, budowanie pozytywnego obrazu siebie i adekwatnej samooceny, nabycie umiejętności w zakresie konstruktywnego spędzania wolnego czasu, wzrost aspiracji edukacyjnych i życiowych podopiecznych wychowanków, nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, poprawa wyników nauczania, poprawa wizerunku rodziny w lokalnym środowisku, wzrost kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, poprawa relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Obecnie placówka TPD swoją siedzibę ma w lokalu, budynku wielorodzinnym przy ul. Zamiany 16 o pow. 154,97m2 usytuowany w przyziemiu. Lokal jest własnością Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Stokłosy” ul. B. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa, wynajmowany na użytek Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W miesiącu grudniu 2018 roku placówka przeszła generalny remont wszystkich pomieszczeń (gładzie, malowanie, wymiana nawierzchni glazura, terakota, panele oraz wszystkich drzwi) o wartości około 100 tysięcy złotych finansowany ze środków doposażenia Miasta Stołecznego Warszawy. Wyposażenie i sprzęt w dobrym stanie technicznym. Aneks kuchenny został zaprojektowany i wyposażony dzięki współpracy z IKEA oraz Fundacją Kronenberga m.in. w sprzęt do przygotowywania posiłków w formie warsztatów kulinarnych (kuchnia czteropalnikowa, elektryczna, piekarnik, robot planetarny, blender, urządzenie do gotowania na parze, toster i opiekacz itp.).

 

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Adres ul. Zamiany 16, 02-786 Warszawa

Telefon 512 393 670

E-mail ognisko.ursynow@gmail.com

Imię i nazwisko kierownika: Magdalena Milewska od 2009 - obecnie

Adres:

ul. Kredytowa 1A lok. 13

00-056 Warszawa

Siedziba Biura: ul.Marszałkowska 34/50,

00-554 Warszawa

Zobacz mapę
tel/faks 22-826-27-15, 22- 827-58-21,
22- 828-6274, 22-827-6646
tel Dział Dotacji 506 061 910
tel Dział Księgowości 504 198 924

Nr konta: 68 1240 6175 1111 0000 4564 8524

 

Godziny pracy

   • Przyjęcia interesantów:
   • poniedziałek -  czwartek 8.00-16.00
   • Piątek jest dniem bez interesantów.
   • Członkowie Prezydium dyżurują.
   • Poniedziałki i środy 9.00-12.00

PROJEKT FINANSUJE M.ST. WARSZAWA

Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa
© 2022 TPD - oddział mazowiecki. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Search