W celu zapewniania kompleksowej opieki i wparcia osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności prowadzimy środowiskowy dom pomocy. Jest to placówka przeznaczona dla osób z tzw. grup wykluczenia. Dzięki profesjonalnej pomocy, jaką mogą tu otrzymać, poprawia się ich jakość życia oraz integracja społeczna. Celem domu opieki jest również wspieranie rodzin pacjentów oraz dzielenie się z nimi wiedzą, dzięki której jeszcze lepiej mogą radzić sobie z opieką nad chorymi członkami rodziny.

 

Środowiskowy dom pomocy Ząbki

 

Środowiskowy dom pomocy to placówka stworzona z myślą o osobach niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie, przewlekle chorych lub z autyzmem. Przeznaczona jest dla osób dorosłych, głównie mieszkających na terenie województwa mazowieckiego. Świadczy usługi w ramach grupowych lub indywidualnych treningów, które polegają na nauce oraz rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym. Wyróżnić można między innymi trening funkcjonowania w codziennym życiu, który obejmuje podstawowe czynności takie jak dbanie o wygląd zewnętrzny, trening higieny, gospodarowania własnymi środkami czy gotowanie. Te umiejętności praktyczne mają na celu wsparcie chorych, aby samodzielnie radzili sobie z codziennymi obowiązkami.

 

Innym rodzajem jest trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Ma on na celu udzielenie pomocy w kształtowaniu pozytywnych relacji z bliskimi lub nieznajomymi osobami, na przykład sąsiadami oraz ludźmi napotkanymi w czasie zakupów czy w urzędach. Jeszcze innym typem zajęć jest trening umiejętności spędzania czasu wolnego, który motywuje i zachęca do rozwijania zainteresowań literaturą, audycjami telewizyjnymi i radiowymi czy udziałem w spotkaniach kulturalnych i towarzyskich.

 

Środowiskowy dom samopomocy Warszawa to miejscy pobytu dziennego, którego celem jest utrzymanie pacjentów w ich naturalnym środowisku, a nie umieszczanie w placówkach całodobowej opieki. Chorym zapewniana jest opieka nie tylko w trakcie zajęć, ale też podczas transportu na miejsce.

 

Dom Opieki Ząbki zapewnia kompleksowe wsparcie

 

Dom pomocy Ząbki oferuje nie tylko zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i życia pacjentów, ale też udziela pomocy w wielu innych czynnościach – na przykład w załatwianiu spraw urzędowych czy ubieganiu się o niezbędne świadczenia zdrowotne. Kompleksowe wsparcie może obejmować uzgadnianie i pilnowanie terminów konsultacji u lekarza, pomoc w dotarciu do przychodni lekarskich czy w zakupie leków. Ważną rolę w każdym domu opieki odgrywa poradnictwo psychologiczne oraz terapie ruchowe – między innymi wycieczki, turystykę, rekreację oraz zajęcia sportowe. Zapewnia on nie tylko niezbędną opiekę w określonych godzinach zajęć, ale też transport uczestników, którzy nie mogą sami dotrzeć do placówki. W trosce o prawidłowy rozwój pacjentów, dom pomocy współpracuje z rodzinami i opiekunami chorych, powiatowym urzędem pracy, ośrodkami kultury, placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej pacjentów.