Terapia zajęciowa poświęcona jest osobom z tzw. grup wykluczonych – między innymi niepełnosprawnym intelektualnie lub fizycznie. Ma na celu poprawienie jakości życia pacjentów oraz umożliwienie im prowadzenia, jak najbardziej niezależnego i samodzielnego życia w społeczeństwie. Warsztaty terapii zajęciowej obejmują różnego rodzaju prace, sport oraz rozrywkę, która zachęca do autorozwoju i mierzenia się z wyzwaniami, co pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie uczestników. Jak wyglądają takie zajęcia i jakie korzyści przynoszą?

 

Warsztaty terapii zajęciowej Warszawa – na czym polegają?

Terapia zajęciowa, której celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, nie jest nowym wynalazkiem. Tak naprawdę już w XIX odkryto korzyści, jakie niesie za sobą angażowanie zawodowe osób, zmagających się z przewlekłymi chorobami. Chorych zachęcano do uczenia się rzemiosła oraz tworzenia sztuki. Pierwsze oficjalne warsztaty terapii zajęciowej odbyły się w roku 1915. Ich doskonałe rezultaty oraz liczne korzyści sprawiły, że od tej pory aż do dnia dzisiejszego odgrywają ogromną rolę w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Na czym polegają warsztaty terapii zajęciowej?

Są one zawsze dostosowywane do potrzeb uczestników, dlatego przed ich rozpoczęciem terapeuta wnikliwie analizuje przypadek każdego uczestnika, zastanawiając się, jakie są jego mocne strony oraz wyzwania. Następnie tworzony jest program, który pozwoli danym osobom się rozwijać i zyskiwać pewność siebie. Może on obejmować zajęcia artystyczne, plastyczne, krawieckie, kulinarne czy też sportowe. Niekiedy terapia skupia się na podstawowych czynnościach takich jak ubieranie się, pisanie i kopiowanie notatek, organizacja pracy czy reagowanie na różnego rodzaju bodźce. Dzięki temu, że zajęcie odbywają się w niedużych grupach, uczestnicy mogą trenować swoje umiejętności społeczne oraz nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie. 

 

Warsztaty terapii zajęciowej Mazowsze – jaki jest ich przebieg?

Warsztaty terapii zajęciowej mogą składać się z zajęć, które służą budowaniu określonych umiejętności. Dużą wagę podczas nich przywiązuje się do zdolności motorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi, koncentracji, umiejętności organizacyjnych czy do aktywizacji zawodowej. Dzięki temu, osoby mogą pracować nad swoimi słabościami oraz budować poczucie własnej wartości i pewność siebie. Im wcześniej rozpoczną terapię, tym lepszych efektów mogą się spodziewać. Wymienić można kilka rodzajów terapii zajęciowej – między innymi ergoterapię, podczas której uczestnicy wykonują różnego rodzaju prace manualne, takie hafciarstwo, krawiectwo, ogrodnictwo, szydełkowanie, ceramika czy stolarstwo. Kolejnym rodzajem jest socjoterapia, wykorzystująca spotkania towarzyskie oraz trening umiejętności społecznych. Uczestnicy spotkania za pomocą zabaw oraz gier uczą się swobodnego przebywania w towarzystwie innych. Do arteterapii można zaliczyć terapie tańcem, muzyką, rysunkiem, książką czy malarstwem. Wszystkie te zajęcia pomogą lepiej funkcjonować osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu oraz sferze społecznej i zawodowej.