Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bohaterów Modlina 77A rozpoczął swoją działalność z dniem 12 października 2004r. Warsztat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zgodnie z odnośnymi przepisami. Zajęcia programowe organizowane są w 5 pracowniach: pracowni gospodarstwa domowego, plastycznej, multimedialnej, tkacko-krawieckiej i doświadczania życia, muzyki i teatru. W ramach 11 etatów zatrudnieni byli: kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, trener pracy, pielęgniarka, pracownik administracyjny (kadrowo-księgowy, biurowy), pracownik obsługi (gospodarczy, sprzątający).

Warsztat otacza opieką i prowadzi zajęcia z 25 niepełnosprawnymi, dorosłymi uczestnikami ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Schorzenia uczestników to np.: upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, niesprawność ruchowa, epilepsja, schorzenia neurologiczne, choroby ogólnorozwojowe. Oprócz zajęć programowych, wynikających z charakterów pracowni podejmujemy inicjatywy, które mają na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością i środowiskiem osób tzw. zdrowych”. Organizujemy i bierzemy udział w kiermaszach, na których prezentujemy nasze wytwory wykonane podczas zajęć terapeutycznych. Bierzemy udział w turniejach sportowych , pływackich dla osób niepełnosprawnych; Porządkujemy teren wokół budynku i pielęgnujemy ogródek z kwiatami i roślinami. Uczestniczymy w wyjazdach, wycieczkach (kino, teatr, muzea, itp.). Uczymy tolerancji i akceptacji dla środowiska osób niepełnosprawnych mn. poprzez codzienny pobyt i współdziałanie z „dzieciakami ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dajemy możliwość działalności wolontariackiej dla młodzieży szkolnej, która chce pomagać osobom niepełnosprawnym. Organizujemy imprezy okolicznościowe np.: Wigilia, Śniadanie Wielkanocne, itp., a także obchodzimy urodziny, imieniny uczestników, zakończenie roku pracy w WTZ; Wykazujemy dbałość o wychowanie patriotyczne: organizujemy apele, bierzemy udział w uroczystościach z okazji obchodów świąt państwowych organizowanych przez władze samorządowe (maj, wrzesień, 11 listopada), składamy wiązanki, bierzemy udział w przemarszach itp. W ramach rehabilitacji zawodowej nawiązujemy kontakt z pracodawcami, uczestniczymy w warsztatach zawodowych, poszukujemy pracy dla naszych uczestników, zawieramy umowy o nieodpłatne praktyki zawodowe dla uczestników, uczestniczymy w zewnętrznych szkoleniach organizowanych w zakresie aktywizacji zawodowej. Ściśle i dobrze współpracujemy z rodzicami i opiekunami naszych uczestników, z organem prowadzącym Zarządem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Szczególnie ważne okazało się to w okresie pandemii COVD-19 w momentach zawieszenia działalności WTZ. Nasi pracownicy przez cały czas utrzymywali kontakt z uczestnikami i rodzicami pracując zdalnie, przygotowując zadania i materiały i rozwożąc je do domów. Aktywność, zaangażowanie uczestników i podejmowane działania w okresie pandemii opisywaliśmy na naszej stronie facebook Nowodworskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.  Ogromną satysfakcję sprawia nam to, że uczestnicy czują się bezpieczni i bardzo chętnie wracają do Warsztatu.

Kierownik WTZ Elżbieta Gauza

Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 500 405 218 facebook: Nowodworskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Miętnem działa od 1 marca 2000 roku, w miejscowości Miętne ul Główna 49, 08-400 Garwolin.

Organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie ul. Kredytowa 1A.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego, dla uczestników dzienny wymiar zajęć wynosi 7 godzin.

Podopieczni WTZ są dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w większości w stopniu znacznym i umiarkowanym, z dodatkowymi schorzeniami sprzężonymi i somatycznymi. Obecnie na zajęciach uczestniczy 30 podopiecznych, którzy dowożeni są samochodem warsztatowym, co bardzo ułatwia codzienne funkcjonowanie ich rodzin.

 

Przedmiotem działania Warsztatu Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, które w orzeczeniu

o stopniu niepełnosprawności uzyskały wpis upoważniający do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Placówka realizuje zadania w przedmiocie rehabilitacji: społecznej, zawodowej, edukacyjnej i leczniczej.

Mamy na celu prace nad ogólnym rozwojem uczestników, poprawę sprawności psychicznej i fizycznej. Pracujemy nad przygotowaniem podopiecznych do możliwie samodzielnego , niezależnego i w miarę możliwości aktywnego życia w społeczeństwie.

Zajęcia odbywają się w następujących pracowniach terapeutycznych :

- pracownia artystyczna ,

- pracownia plastyczna,

- pracownia umiejętności społecznych,

- pracownia działań twórczych,

- pracownia krawiecka,

- pracownia przyrodniczo-gospodarcza.

 

W ramach terapii uczestnicy wykonują m.in. prace plastyczne , uczestniczą w zajęciach kulinarnych, zajęciach na pływalni, hipoterapii, zajęciach rehabilitacyjnych i organizowanych przez placówkę wyjazdach ( zarówno jednodniowych jak i dłuższych).