Członkowie Prezydium

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD

 

1.

Jagodzińska Monika

Prezes

2.

Grzywacz Honorata

Wiceprezes

3.

Gauza Elżbieta

Wiceprezes

4.

Domagała Bartłomiej

Skarbnik

5.

Roszczenko Leszek

Sekretarz

6.

Martuszewicz Andrzej

Członek

7.

Nowak Sylwester

Członek

8.

Skręta Bogusław

Członek

 

Członkowie Zarządu

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD

 

1.      

Domagała Bartłomiej

2.      

Gauza Elżbieta

3.      

Grądzka Hanna

4.      

Grzywacz Honorata

5.      

Jagodzińska Monika

6.      

Martuszewicz Andrzej

7.      

Nowak Sylwester

8.      

Olczak Joanna

9.      

Pawełczyk Małgorzata

10.   

Roszczenko Leszek

11.   

Rzeplińska-Filipowicz Edyta

12.

Skręta Bogusław

13.

Wolski Włodzimierz

14.   

Ziemiński Czesław

15.   

Ziółkowska Helena
- rezygnacja 7/10/2020r.

 

Członkowie Mazowieckiej Komisji Rewizyjnej TPD

 

1.

Przybylska Teresa

2.

Sadkowski Sylwester

3.

Sikorska Barbara

4.

Umińska Danuta