Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wraz z Forum Bezpiecznego Internetu

W odpowiedzi na rosnący problem nadużywania urządzeń ekranowych oraz cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, powołało :

PORADNIĘ „CYBERHELP”

 

Poradnia pomaga:

- rodzicom oraz opiekunom dzieci i młodzieży

- dzieciom i młodzieży, mającej problem z cyberuzależnieniami i/ lub cyberprzemocą

Według Ogólnopolskiego Badania „Młodzi Cyfrowi 2019r.” spada wiek inicjacji cyfrowej dzieci w Polsce. Średnio w wieku 10 lat dzieci otrzymują swój własny smartfon, który staje się najczęściej używanym przez nie narzędziem do korzystania z Internetu (97%). W następnej kolejności są: laptop (56,4%) oraz tablet (20%)

Aż 21,1% dzieci i młodzieży przebywa w Internecie dłużej niż 7h dziennie, łącząc się za pomocą komórki. 14,6% surfuje w komórce między 5 a 7 godzin dziennie.

Wszystko to jednoznacznie wskazuje na fakt, że młodzi Polacy w sposób nienormowany korzystają ze świata wirtualnego i cyfrowego, w wyniku tego doświadczając wielu start w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego.

Do czynników ryzyka nadużywania/uzależnienia od urządzeń ekranowych (smartfonów, laptopów, tabletów, komputerów i.in.) zalicza się m.in.:

 • Niekontrolowaną inicjację cyfrową

 • Nieograniczony dostęp do Internetu

 • Brak zasad korzystania z mediów cyfrowych

 • Nadaktywność na portalach społecznościowych

 • Brak zainteresowań, nuda, brak aktywności poza siecią

 • Brak edukacji cyfrowej ze strony rodziców

 • Brak bliskiej, rodzicielskiej relacji z dziećmi

Podejrzewasz, że Twoje dziecko zaczyna mieć problemy z nadmiernym korzystaniem z urządzeń ekranowych?

Odpowiedz na kilka przykładowych pytań diagnostycznych:

 1. Czy moje dziecko reaguje rozdrażnieniem, agresją w przypadkach ograniczenia lub braku dostępu do urządzeń ekranowych?

 2. Czy moje dziecko ma ograniczoną liczbę znajomych na rzecz kontaktów internetowych?

 3. Czy moje dziecko ma bardzo ograniczony zakres zainteresowań poza światem wirtualnym? Narzeka na nudę, marazm?

 4. Czy moje dziecko odmawia zjedzenia posiłku, kiedy przed oczyma nie ma urządzenia ekranowego?

 5. Czy moje dziecko w sytuacji zabawy z innymi dziećmi woli podejść do mnie i poprosić o telefon/tablet zamiast bawić się z innymi?

 6. Czy dla mojego dziecka największą nagrodą jest otrzymanie do zabawy smartfonu/tabletu?

Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś twierdząco, warto skonsultować się z zespołem profesjonalistów w Poradni Cyberhelp!

W Poradni „Cyberhelp” można uzyskać pomoc w zakresie:

 • problemów wychowawczych,

 • problemów interpersonalnych dziecka lub nastolatka, w tym problemów z rówieśnikami w świecie realnym, jak i wirtualnym

 • problemów związanych z przejawianiem przez dziecko:

  • zachowań agresywnych w cyberprzestrzeni,

  • zaniedbywanie obowiązków szkolnych przez nadmierne spędzanie czasu w internecie,

  • ryzykownych zachowań seksualnych w sieci- sexting, web-cam sexting, sextortion,

  • uzależnienia od cyfrowej pharmakerii (np. nadużywanie gier komputerowych, mediów społecznościowych)

  • zaburzenia zachowania po odstawieniu urządzeń ekranowych

Nasi specjaliści

 • Dr Magdalena Kruk-Rogucka – psycholog, psychoterapeutka

 • Wojciech Ronatowicz – pedagog, pedagog seksualny, specjalista ds. przeciwdziałania cyberprzemocy

Umówienie wizyty pod numerem: 22 826 27 15

Przy umawianiu pierwszej wizyty, pracownik Poradni zapyta Państwa o:
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna
- imię i nazwisko dziecka
- wiek dziecka
- z jakiego typu problemem zgłaszacie się Państwo do Poradni.

Jak przebiega proces rejestracji?

Uprzejmie prosimy o przyjście kilka minut wcześniej w celu założenia karty pacjenta.

Podczas procesu rejestracji pracownik recepcji poprosi Państwa o:

państwa dane: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania
• okazanie dowolnego dokumentu ze zdjęciem, mogącego potwierdzić Państwa tożsamość
• wyrażenie na piśmie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji świadczeń psychologicznych w naszym Ośrodku.


Dokonanie rejestracji jest warunkiem niezbędnym do korzystania z naszych usług.

Pierwsza wizyta

W celu postawienia wstępnej diagnozy problemowej, podczas pierwszej wizyty będziemy chcieli porozmawiać zarówno z rodzicami, jak i dzieckiem. Spotkanie to, będzie się odbywało w obecności dwóch osób psychologa i pedagoga i potrwa 90 minut . Następne rozmowy będą prowadzone w postaci indywidualnych spotkań (czas trwania 50 minut).

Cennik

 1. Diagnoza problemowa 90 minut 260 zł

(pierwsze spotkanie z rodzicami i dzieckiem w obecności dwóch specjalistów: pedagoga i psychologa)

 1. Konsultacje rodzinne 60 minut 220 zł

(kolejne spotkania wspólne, tj. rodzice, dziecko, pedagog + psycholog)

 1. Konsultacja pedagogiczna 60 minut 160 zł

(pedagog z dzieckiem lub z rodzicami)

 1. Konsultacja psychologiczna 60 minut 160 zł

(psycholog z dzieckiem lub z rodzicami)

 1. Terapia rodzinna 90 minut 240 złMiejsce spotkań oraz godziny pracy Poradni „Cyberhelp”

Recepcja Poradni pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Spotkania ze specjalistami odbywają się w Ośrodku Usług Rodzinnych TPD przy ul. Marszałkowska 34/50. Domofon 99 (wejście pod arkadami – I piętro)

 • Środa w godzinach 16.00 – 20.00

 • Czwartek w godzinach 16.00 – 20.00