Kolonie z Treningiem Umiejętności Społecznych ( TUS ) „ Zakręcone Emocje”

Kolonie TUS_TPD

Program obejmuje 14 godzin pracy warsztatowej i prowadzony będzie przez doświadczoną trenerkę TUS, socjoterapeutkę, pedagożkę z 19-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Grupy wiekowe: 7-9 lat / 10-12 lat

Każdy z uczestników będzie miał szanse zajrzeć w głąb siebie i zrozumieć lepiej swoje emocje.

Zapisy na stronie www.wypoczynek.tpd-maz.org.pl

Kolonie z TUS przeznaczone są dla dzieci które, przejawiają trudności:

 • w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami;
 • we współdziałaniu z rówieśnikami;
 • posiadają niskie poczucie własnej wartości, brak wiary w możliwości;
 • popadają w konflikty z rówieśnikami i dorosłymi;
 • przejawiają opór przed podejmowaniem zadań, aktywnym działaniem;
 • przejawiają problemy z koncentracją i wielozadaniowością.

Jakie umiejętności i zdolności będące podstawą kompetencji emocjonalnych i społecznych rozwijane będą podczas zajęć?

 • samoświadomość – budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja swojej indywidualności, odrębności, tożsamości),
 • rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i innych osób, identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją,
 • samoregulacja – panowanie nad emocjami, wyrażanie emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie,
 • przestrzeganie norm i obowiązujących zasad,
 • samokontrola, ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), praca nad sobą,
 • rozumienie zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowania innej osoby,
 • rozpoznawanie zachowań asertywnych,
 • efektywne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rozwiązywanie konfliktów/problemów, podejmowanie wyborów,
 • skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie,

Czemu tak naprawdę będą służyć zajęcia TUS?

Podczas zajęć TUS nasza trenerka będzie pracować nad tymi obszarami, z którymi dzieci mają największe trudności. Lista trudności może dotyczyć bardzo różnych obszarów w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. Jednak wartością dla wszystkich niezależnie od potrzeb, jest wczesna profilaktyka, w której dzieci uczone będą adekwatnej reakcji na zaistniałą sytuację. Najważniejsze aby w pracy z dziećmi wspierać ich poczucie własnej wartości oraz poczucie sprawstwa.

Zapisy na stronie www.wypoczynek.tpd-maz.org.pl

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności