Kompleksowa rehabilitacja i terapia dla podopiecznych Koła Specjalistycznego TPD w Ząbkach

Projekt realizowany jest ze środków PFRON w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Całkowity koszt projektu wynosi: 286 480,00 zł. Kwota dofinansowania: 271 880 zł.

Celem projektu jest przywrócenie jak największej samodzielności u 25 beneficjentów, podopiecznych Koła Specjalistycznego w Ząbkach, poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji i terapii zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności fizycznej i psychicznej każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Rekrutacji do projektu dokonał zespół kwalifikacyjny z pośród 40 zgłoszonych podopiecznych Koła TPD w Ząbkach. Do projektu zakwalifikowano 25 beneficjentów. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie przez beneficjenta ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niezbędnej dokumentacji medycznej, na podstawie, której zespół dokonał analizy rokowań co do możliwości poprawy stanu zdrowia. W ramach projektu prowadzone są zajęcia o charakterze terapeutycznym takie jak: rehabilitacja ruchowa, logopedia, zajęcia z psychologiem i zajęcia twórczego rozwoju. Z indywidualnych zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej korzysta 24 beneficjentów- 2 razy w tygodniu. W zajęciach logopedycznych uczestniczy 22 beneficjentów- 1 raz w tygodniu. Wsparciem psychologicznym objętych jest 15 beneficjentów-1 raz w tygodniu. W grupowych zajęciach twórczego rozwoju bierze udział 21 beneficjentów- 1 raz w tygodniu. Dzięki przyznanym środkom z PFRON, 25 podopiecznych Koła TPD w Ząbkach korzysta z systematycznej i kompleksowej rehabilitacji, dostosowanej do ich potrzeb, co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy ich stanu zdrowia oraz podtrzymuje wypracowane rezultaty dotychczasowej rehabilitacji.

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności