NADZIEJA

OŚRODEK WSPARCIA W KRYZYSIE MIGRACJI DLA KOBIET Z UKRAINY

Jako organizacja odpowiedzialna społecznie za każdego człowieka, a również nie obojętna na wydarzenia, które dzieją się za naszą wschodnią granicą oraz w naszym mieście, Mazowiecki Oddział TPD przyłączył się do akcji pomocowo-wsparciowej kierowanej do imigrantów wojennych z Ukrainy.

Klub dla kobiet z dziećmi „Nadzieja”

Ośrodek wsparcia dla ukraińskich kobiet w kryzysie migracji na warszawskiej Pradze   –  miejsce wsparcia dla uchodźczyń – czyli bezpieczne, ogólnie dostępne miejsce spotkań matek, uciekinierek z ogarniętej wojną Ukrainy. Na miejscu wszystkie kobiety mają możliwość

  • skorzystania z porady psychologicznej,
  • pedagogicznej,
  • prawniczej
  • oraz pomocy w znalezieniu pracy.

 

To miejsce, gdzie matki mogą pozostawić swoje dzieci pod opieką wyspecjalizowanych opiekunów, podczas gdy same załatwiają sprawy urzędowe, wizytę lekarską czy po prostu wizytę u fryzjera. W „Nadziei” dostępne są komputery z podłączeniem do Internetu, co daje możliwość komunikacji, dostępu do bankowości elektronicznej ale również do nauki języka polskiego czy przegląd najnowszych informacji.
Klub to miejsce spotkań, gdzie można kontynuować tradycje narodowe, organizować uroczystości i być razem. To również miejsce wsparcia charytatywnego w zakresie środków czystości, higieny osobistej, żywności i odzieży. Na miejscu jest również możliwe przygotowanie posiłku, wykonanie prania oraz wysuszenie odzieży. Interwencyjnie można będzie skorzystać tam z noclegu.

Klub „Nadzieja"

centrum wsparcia w kryzysie migracji dla kobiet z Ukrainy

Adres:
ul. Wileńska 55/57,
03-418 Warszawa.

Tel: 22 619 38 46

Ośrodek wsparcia
poniedziałek – piątek w godzinach 8.30 – 19.00

Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim
poniedziałek – czwartek w godzinach 9.00 – 13.00

Pomoc doradcy zawodowego
poniedziałek – piątek w godzinach 9.00 – 12.30

Opieka nad dziećmi (kadra wychowawczyń z Ukrainy)
poniedziałek – piątek w godzinach 9.00 – 19.00

Codzienna nauka j. polskiego

Dyżury prawnicze

W ośrodku prowadzone są indywidualne spotkania z psychologiem oraz grupy wsparcia dla kobiet. Dodatkowo prowadzone są cyklicznie zajęcia z samoobrony oraz szkolenia z przeciwdziałania handlu ludźmi. Celem tych działań jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i sprawczości pośród uchodźczyń.

W ośrodku prowadzony jest także dyżur prawnika i pośrednictwo w znalezieniu sprawdzonej, bezpiecznej pracy.
W miarę możliwości zamierzamy wprowadzić „asystenturę rodzinną” realizowana przez wykwalifikowanego specjalistę w celu wsparcia codziennego życia i radzenia sobie w polskiej rzeczywistości, dla osób, które zdecydują się na pobyt stały w Warszawie lub okolicach.

W dwóch pomieszczeniach na parterze mogą być prowadzone zajęcia dla małych dzieci nieobjętych nauka szkolną, szczególnie tych, których matki i opiekunki nie podjęły jeszcze decyzji o swoich losach pobytowych: czy zostają w Warszawie, czy szukają pracy i zamieszkania w innym mieście lub kraju.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Logotyp grantodawcy