NADZIEJA

OŚRODEK WSPARCIA W KRYZYSIE MIGRACJI DLA KOBIET Z UKRAINY

Jako organizacja odpowiedzialna społecznie za każdego człowieka, a również nie obojętna na wydarzenia, które dzieją się za naszą wschodnią granicą oraz w naszym mieście Mazowiecki Oddział TPD przyłączył się do akcji pomocowo-wsparciowej kierowanej do imigrantów wojennych z Ukrainy.

Otwieramy klub dla kobiet z dziećmi „Nadzieja”.

Celem interwencji jest utworzenie na warszawskiej Pradze ośrodka wsparcia dla ukraińskich kobiet w kryzysie migracji  – miejsca wsparcia dla uchodźczyń – czyli bezpiecznego, ogólnie dostępnego miejsca spotkań matek, uciekinierek z ogarniętej wojną Ukrainy. Na miejscu wszystkie kobiety będą miały możliwość

  • skorzystania z porady psychologicznej,
  • pedagogicznej,
  • prawniczej
  • oraz pomocy w znalezieniu pracy.

 

To miejsce, gdzie matki będą mogły pozostawić swoje dzieci pod opieką wyspecjalizowanych opiekunów, podczas gdy same będą załatwiały sprawy urzędowe, wizytę lekarską czy po prostu wizytę u fryzjera. W „Nadziei” będą dostępne komputery z podłączeniem do Internetu, co da możliwość komunikacji, dostępu do bankowości elektronicznej ale również do nauki języka polskiego czy przegląd najnowszych informacji.
Klub to miejsce spotkań, gdzie można będzie kontynuować tradycje narodowe, organizować uroczystości i być razem. To również miejsce wsparcia charytatywnego w zakresie środków czystości, higieny osobistej, żywności i odzieży. Na miejscu będzie również możliwe przygotowanie posiłku, wykonanie prania oraz wysuszenie odzieży. Interwencyjnie można będzie skorzystać tam z noclegu.

Klub „Nadzieja"

centrum wsparcia w kryzysie migracji dla kobiet z Ukrainy

Adres:
ul. Wileńska 55/57,
Warszawa.
czynne codziennie od 7.00 do 20.00

W planach jest prowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem oraz grupy wsparcia dla kobiet. Dodatkowo będą prowadzone cyklicznie zajęcia z samoobrony oraz szkolenia z przeciwdziałania handlu ludźmi. Celem tych działań jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i sprawczości pośród uchodźczyń.

W ośrodku prowadzony będzie także dyżur prawnika i pośrednictwo w znalezieniu sprawdzonej, bezpiecznej pracy.
W miarę możliwości zamierzamy wprowadzić „asystenturę rodzinną” realizowana przez wykwalifikowanego specjalistę w celu wsparcia codziennego życia i radzenia sobie w polskiej rzeczywistości, dla osób, które zdecydują się na pobyt stały w Warszawie lub okolicach.

W dwóch pomieszczeniach na parterze mogą być prowadzone zajęcia dla małych dzieci nieobjętych nauka szkolną, szczególnie tych, których matki i opiekunki nie podjęły jeszcze decyzji o swoich losach pobytowych: czy zostają w Warszawie, czy szukają pracy i zamieszkania w innym mieście lub kraju.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Logotyp grantodawcy
EnglishPolish