Poradnia Rodzinna TPD 2022

Poradnia Rodzinna TPD - Psychologiczna, Pedagogiczna I Prawna Pomoc Rodzinom

Prawidłowo funkcjonująca rodzina wzmacnia rozwój dzieci, zapewnia im bezpieczeństwo oraz jest zapleczem w pokonywaniu przeszkód życiowych. Wiadomo jednak, że w dzisiejszych czasach nie ma rodzin, które nie przechodziłyby mniejszych problemów lub większych kryzysów. Osoby takie, nie są jednak pozostawione same sobie. Mogą skorzystać z pomocy, jaką oferują poradnie rodzinne. Wsparcie osób z doświadczeniem, którzy mają kwalifikacje do pomagania innym, może okazać się w takim przypadku nieocenione. Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?

Poradnia rodzinna TPD – czym się zajmuje?

Porady udzielane w tego typu placówkach obejmują szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny. Mogą dotyczyć kryzysów wychowawczych w rodzinach. Co to oznacza w praktyce? Podczas spotkań ze specjalistami można uzyskać poradnictwo psychologiczne związane z komunikacją, relacjami i rolami, jakie każdy członek pełni w rodzinie oraz jej wartościami. Poradnictwo pedagogiczne obejmuje głównie wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka oraz działania mające na celu poprawę relacji między rodzicami, a dzieckiem. Porady mogą dotyczyć też kwestii prawnych – szczególnie z obszaru prawa opiekuńczego i rodzinnego oraz sposobów na zażegnanie problemów, z którymi rodziny nie są w stanie poradzić sobie same.

W poradni rodzinnej można liczyć na poufność oraz profesjonalizm – konsultacje są prowadzone w przyjemnym warunkach, w których wszyscy uczestnicy czują się swobodnie oraz bezpiecznie. Dokumentacja, która podczas nich powstaje, jest przechowywana w starannie zabezpieczonym miejscu, do którego nie mają dostępu osoby trzecie. Spotkania takie prowadzą osoby kompetentne, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz wiedze, niezbędną do udzielania pomocy rodzinom. U podstaw poradnictwa leży poszanowanie uczestników – ich godności oraz prawa do decydowania o życiu własnym i członków rodziny. Prowadzący zajęcia w ramach współpracy będą starali się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie problemu, bez narzucania swoich wartości czy opinii. 

Poradnia rodzinna TPD – dlaczego warto skorzystać?

Czy warto skorzystać z pomocy udzielanej przez poradnie rodzinne? Jak najbardziej! Warto wziąć tu pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci, którym należy się bezpieczne i prawidłowe środowisko do rozwoju, w którym panuje atmosfera zrozumienia i życzliwości. Celem poradni rodzinnej jest poprawa jakości życia rodzinnego oraz relacji między jej członkami. Problemy rodziny mogą mieć najróżniejsze przyczyny zarówno wewnątrzrodzinne, jak i dotyczące czynników zewnętrznych. W pierwszym przypadku są to sytuacje związane między innymi z konfliktami sąsiedzkimi, problemami mieszkaniowymi czy szkołą. Nie rzadko są wywołane brakiem autorytetów, umiejętności komunikacji interpersonalnej czy radzenia sobie z agresją. Problemami wewnątrz rodzinnymi może być natomiast przemoc, konflikty małżeńskie, brak wiedzy, niedojrzałość emocjonalna czy niezdiagnozowane zaburzenia psychiczne. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne najpierw stawia sobie za cel poznanie źródła problemu, a następnie udzielenie umiejętnego wsparcia.

Informacje o prowadzących konsultacje:

Anna Gralewicz – lekarz psychiatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne.  Na co dzień pracuje z osobami z zaburzeniami zachowania i emocji, z zaburzeniami odżywiania się, afektywnymi, psychotycznymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ponadto od listopada 2018r jest związana z Zakładem Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią najmłodszych pacjentów. W Poradni Rodzinnej przyjmuje dzieci w różnym wieku (na spotkanie zaproszone jest dziecko z rodzicem lub opiekunem prawnym) potrzebujące wskazówki psychiatry. Na wizytach odbywa się wywiad z rodzicami i dzieckiem, psychoedukacja i porada dotycząca zalecanej dalszej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej. Spotkanie nie jest równoważne opiece psychiatrycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego – nie ma możliwości wystawienia recept, zaświadczeń i opinii lekarskich ani zwolnień ZUS ZLA.

Aneta Grzeszczuk – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja w dziedzinie psychologii wychowawczej dziecka i rodziny. Studia podyplomowe: „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” (2009) oraz „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny” (2013). Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą (oraz ich rodzicami) mającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym, relacjach z rówieśnikami, radzeniu sobie z emocjami i stresem. Pracuje również z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej (rozwód rodziców, choroba bliskich osób i inne). W pracy wykorzystuje podejście psychodynamiczne i relacyjne oraz poznawczo-behawioralne. Cechuje ją indywidualne, a zarazem całościowe spostrzeganie problemów dziecka i jego rodziny oraz próba zrozumienia potrzeb i motywacji dziecka z zachowaniem jego indywidualności, niezależności i niepowtarzalności.

Daria Gorzkiewicz – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego na SGH. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką specjalizującą się między innymi w sprawach cywilnych i rodzinnych. Współpracuje z TPD od 2017 roku. Zakres udzielanych porad w ramach Poradni Rodzinnej TPD: prawo cywilne; prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo nieletnich, prawo karne, prawo wykroczeń, prawo lokalowe, prawo pracy, prawo prywatne międzynarodowe.

Poradnia Rodzinna TPD jest kontynuacją działań rozpoczętych w latach 2017-2021. Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu m. st. Warszawy. Pomoc specjalistów w zakresie porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych skierowana  jest do mieszkańców Dzielnicy Śródmieście, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin będących w sytuacji kryzysowej, zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i przemocą. Adresatami są dorośli, dzieci i młodzież od 3. do 26. roku życia. Usługi w formie doradztwa, wsparcia psychologicznego i porad prawnych świadczone będą zgodnie z miejskimi standardami poradnictwa z zachowaniem poufności, bezpłatności, rzetelności, profesjonalizmu i autonomii klienta. Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście.

Zapisy na konsultacje przyjmuje sekretariat w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem telefonu: + 48 506 061 910, +48 22 826 27 15, możliwe są również zgłoszenia przez mail – biuro-tpd@tpd-maz.org.pl

Zdjęcie: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/rodzina

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności

POSZUKIWANY WYCHOWAWCA

🔵 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZMOW od stycznia 2024r. zatrudniwychowawcę w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego OddziałWarszawa- Żoliborz. 🔵 Jeśli podzielasz wartości

Czytaj więcej »
Akcja Gwiazdor

Akcja Gwiazdor to wspaniała inicjatywa zrzeszającą ludzi o dobrych sercach, którzy sprawiają radość najmłodszym 💝 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki

Czytaj więcej »