Wskaźniki naszych działań w 2022 r.

TPD Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 2022

Zarząd Mazowiecki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci świadczy szeroki wachlarz wsparcia w formie działań instytucjonalnych i projektowych (w roku 2022!):
1) w województwie mazowieckim prowadzimy 46, z czego 29 w 15 warszawskich dzielnicach, Środowiskowych Ognisk Wychowawczych czyli placówek wsparcia dziennego, w których codziennie ponad 1800 dzieci otrzymuje pomoc w nauce, wsparcie i wyżywienie.
2) zorganizowaliśmy w różnych formach wypoczynek dla 4355 osób w tym 486 uczestników z Ukrainy; 43 turnusy obozów lub kolonii, 3 turnusy rehabilitacyjne. Stacjonarnie przeprowadziliśmy 89 edycji „lata w mieście” i 2 turnusy „lata na wsi”.
3) W Ząbkach prowadzimy środowiskowy dom samopomocy typu B. obejmujący swoją opieką osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny,
4) a w Nowym Dworze Mazowieckim, Miętnem k. Garwolina, Płońsku i Płocku prowadzimy warsztaty terapii zajęciowej.
5) Dzięki Ośrodkowi Adopcyjnemu TPD znalazło kochającą rodzinę 64 dzieci,
6) W Radomiu, dla osób doświadczających poważnych trudności, prowadzimy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
7) a pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizujemy w ramach Warszawskiej Poradni TPD.
8) Wspierając integrację dzieci i młodzieży z Ukrainy zrealizowaliśmy 4 duże projekty finansowane przez UNICEF oraz prowadziliśmy ośrodek wsparcia „Nadzieja”.

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności