#Dobre Praktyki W Placówce Wsparcia Dziennego TPD, Ul. Przasnyska 18a W Warszawie

Zajęcia Jogi

Zajęcia z jogi pojawiły się na terenie naszej Placówki pod koniec czerwca 2020r. Pomysł zorganizowania zajęć był odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży, które ze względu na sytuację pandemiczną w kraju i koniecznością realizacji obowiązku szkolnego w formie zdalnej oraz brakiem możliwości korzystania z różnych form wsparcia stacjonarnie na terenie naszej Placówki, pozostawały przez kilka miesięcy w izolacji rówieśniczej w swoich domach. Natychmiast po powrocie do zajęć w formie stacjonarnej rozpoczęliśmy prowadzenie w naszej Placówce zajęć z jogi. Zmodyfikowaliśmy nasz program zajęć, ukierunkowując go na redukcję nadmiaru bodźców wynikających z nadmiernego i w wielu przypadkach szkodliwego używania komputerów oraz różnych urządzeń mobilnych.

Jako  zespół uznaliśmy, że to najwyższy czas na wprowadzenie skutecznej higieny ciała i umysłu, właśnie przez jogę. Skoro ćwiczymy mięśnie, dlaczego nie mielibyśmy trenować umysłu przez odpowiednie ćwiczenia? W trakcie pracy zdalnej z dziećmi zauważyliśmy zmianę w zachowaniu uczestników naszych zajęć. U dzieci pojawiały się zachowania, których wcześniej nie zauważaliśmy w pracy stacjonarnej: niekontrolowane wybuchy złości, niskie kontrolowanie swoich emocji, obniżony nastrój, wycofanie oraz bezradność związaną z brakiem możliwości przebywania wśród rówieśników    w szkole i naszej Placówce. Część dzieci skarżyła się na bóle pleców i kręgosłupa. Wielogodzinna nauka przy komputerze zaczęła doskwierać nawet tym osobom, które wcześniej nie narzekały na nadmiar czasu spędzanego przy monitorze komputera.

Dlatego posiadając wiedzę nt. tego w czym pomaga joga, zdecydowaliśmy, że tego rodzaju zajęcia będą optymalną formą wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży zwłaszcza w obecnej sytuacji. Badania naukowe dowodzą, że joga pomaga kontrolować emocje, stabilizuje nastrój, poprawia samoocenę, obniża poziom złości i bezradności. Jest pomocna w leczeniu natręctw i innych nerwic u dzieci, które cierpią z powodu nierozładowanego stresu. Jakie były początki z praktykowaniem jogi w naszej placówce? Na początku prowadziliśmy zajęcia 1 raz w tygodniu dla dwóch grup wiekowych. W początkowej fazie prowadzenia zajęć pojawił się opór u młodszej grupy, ale potem dzieci same dopominały się o zajęcia. Starsza grupa (dzieci z klas IV-VI ) była bardzo zmotywowana i zdyscyplinowana. Dzieci punktualnie przychodziły na zajęcia, część osób zakupiło nawet swoje maty do ćwiczeń pomimo, że dysponowaliśmy matami do jogi na terenie placówki. Po dwóch miesiącach regularnej pracy z dziećmi, zadziała się rzecz fantastyczna, starsza grupa domagała się większej częstotliwości zajęć z jogi. Dlatego wprowadziliśmy do naszego harmonogramu zajęcia z jogi 3 razy w tygodniu. Dziś w naszej placówce dzieci praktykują ten rodzaj aktywności fizycznej codziennie. Obecnie uczestnicy naszych zajęć dobrze znają różne asany, techniki oddechowe, ćwiczenia na koncentrację i relaksację.

Budują takie chwile, kiedy dziecko przystępujące do sprawdzianu przyznaje nam się, że pomogły mu zajęcia z jogi. Dziecko przypomniało sobie przed sprawdzianem o odpowiednim oddechu i łatwiej mu było przystąpić do niego. Znaczna część dzieci wypowiada się na temat zajęć z jogi w sposób pozytywny, twierdząc, że zajęcia dają spokój i relaks. Prof. Sat Bir Khalsa, neurofizjolog z Harvard Medical School kilka lat temu opublikował wyniki swoich badań: 120 licealistów zostało losowo przypisanych do zwykłego WF-u lub do jogi, którą ćwiczyli przez jeden semestr, dwie godziny tygodniowo. Przeprowadzony potem kwestionariusz dotyczący zdrowia psychicznego wykazał, że grupa jogowa lepiej radziła sobie z kontrolą złości i lęku, była bardziej stabilna emocjonalnie.

A jakie efekty praktykowania jogi zauważamy u dzieci i młodzieży z naszej placówki?

Joga daje dzieciom narzędzia do kontrolowania i wyrażania emocji w zdrowy sposób, utrzymuje uwagę dzieci w teraźniejszości, co jest podstawowym wymogiem efektywnego uczenia się. Pomaga stworzyć poczucie wspólnoty w naszej placówce, atmosferę zaufania, entuzjazmu. Daje czas i miejsce do refleksji, uczy cierpliwości, zrozumienia i zmniejsza impulsywność. W naszej pracy szczególną uwagę zwracamy na rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży, naukę budowania dobrych relacji z innymi, rozpoznawania swoich uczuć. Zajęcia z jogi dla dzieci są istotne w procesie wychowania, pozwalają uczyć umiejętności życiowych („Life Skills”) czyli radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Wśród naszych uczestników zajęć mamy „Liderów Jogi”, którzy promują tego rodzaju aktywność fizyczną wśród swoich rówieśników. Dla najbardziej aktywnych „Liderów” w miesiącu kwietniu br. przygotowaliśmy nagrodę, którą była wycieczka do szkoły jogi. Zobaczcie w skrócie jak wyglądał pobyt             

„ Lidera Jogi” z naszej Placówki w warszawskiej szkole jogi. https://www.facebook.com/tpdzoliborz/videos/172763714755432

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności