Warsztaty terapii zajęciowej dla osób
z niepełnosprawnościami

Większość z nas w codziennym życiu doświadcza sytuacji, które stanowią wyzwanie bądź mobilizują do samorozwoju- w pracy zawodowej, przy wypełnianiu obowiązków czy w kontaktach z drugim człowiekiem. Istnieje jednak pewna grupa ludzi, która ze względu na swoją osobistą sytuację nie może w pełni korzystać z możliwości rozwoju odpowiednich do swoich potrzeb.

Aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami zadbać o lepsze samopoczucie, zdrowie, poszerzenie grupy znajomych czy zdobycie nowych umiejętności stworzyliśmy warsztaty terapii zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym mogą uczestniczyć w specjalnych aktywnościach.

Na czym polegają zajęcia i dlaczego są pożyteczne?

Celem terapii zajęciowej, kierowanej do osób z niepełnosprawnościami jest rehabilitacja społeczna i zawodowa a w związku z tym poprawa sprawności psychicznej i fizycznej oraz praca nad ich ogólnym rozwojem. To rodzaj rehabilitacji, która pozytywnie wpływa na rozwój pamięciowy, poznawczy, społeczny oraz fizyczny uczestnika oraz skupia się na lepszym funkcjonowaniu jego ciała i komunikacji. Terapia przygotowuje do radzenia sobie w codziennym życiu i pomaga w podjęciu zatrudnienia na rynku pracy.

Osoby uczęszczające do naszych placówek są pełnoletnie oraz posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – dodatkowo mogą towarzyszyć im schorzenia somatyczne lub sprzężone. Zajęcia dobierane są indywidualnie do potrzeb grupy, a prowadzą je wykwalifikowani i doświadczeni terapeuci. Są to osoby z odpowiednimi umiejętnościami oraz wiedzą, których priorytetem jest zachęcenie uczestników do samorozwoju, zaangażowania i pojawienia się większej motywacji – oraz udzielenie im w tym profesjonalnej pomocy.

Zajęcia odbywają się w ramach różnego rodzaju pracowni, takich jak:

 • multimedialne z możliwością nauki pracy z komputerem, korzystania z internetu,
 • gospodarstwa domowego, gdzie trenuje się umiejętności ekonomiczne czy przygotowywanie posiłków,
 • artystyczne, gdzie uczestnicy uczą się tworzenia biżuterii, czytają poezję, malują i rysują.

 

Każda z placówek prowadzi profesjonalną rehabilitację ruchową w specjalnie przeznaczonej do tego sali. Organizowane są także wycieczki jednodniowe lub dłuższe oraz zajęcia sportowe. Celem tego typu spotkań jest przygotowywanie do niezależnego oraz możliwie samodzielnego oraz aktywnego życia w społeczeństwie.

W Płocku funkcjonują dwie placówki- dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Spośród wachlarza ciekawych zajęć można wyróżnić esteoterapię, choreoterapię, ludoterapię, hafciarstwo, dziewiarstwo czy trening umiejętności społecznych.

Warsztat Terapii Zajęciowej Dla Osób Niewidomych i Niedowidzących

tel. 692-637-979
ul. Królowej Jadwigi 9b, 09-400 Płock
Kierownik placówki - Damian Ciszek
facebook.com/wtzniewidomi

Pracownie:

 • informatyczno – introligatorska
 • gospodarstwa domowego
 • dziewiarsko – krawiecka
 • rękodzieła artystycznego
 • rehabilitacyjno-rekreacyjna

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo

tel. 692-637-979

ul. Mościckiego 6, 09-400, Płock
! (do końca bieżącego roku ze względu na remont, działalność przeniesiona na ul. Gajcego 7)
Kierownik placówki – Joanna Olczak
facebook.com/wtzniewidomi

Pracownie:

 • rekreacyjno – gospodarcza
 • rękodzieła i recyklingu
 • informatyczna
 • pamiątkarska

 

W ramach terapii uczestnicy wykonują m.in. prace plastyczne, realizują i podtrzymują nawyki szkolne, uczestniczą w zajęciach z psychologiem, zajęciach kulinarnych, zajęciach na pływalni, hipoterapii, zajęciach rehabilitacyjnych i organizowanych przez placówkę wyjazdach- zarówno jednodniowych jak i dłuższych. Obecnie na zajęciach uczestniczy 30 podopiecznych, którzy dowożeni są samochodem warsztatowym, co bardzo ułatwia codzienne funkcjonowanie ich rodzin.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Miętnem

tel. 25 682 49 37
ul Główna 49, 08-400 Miętne, Garwolin
Kierownik placówki – Katarzyna Wawer

Pracownie:

 • artystyczna
 • plastyczna
 • umiejętności społecznych
 • działań twórczych
 • krawiecka
 • przyrodniczo- gospodarcza

W ramach Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej od 2011r. działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla 25 dorosłych osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym.

Podopieczni oprócz zajęć w ramach pracowni mogą uczestniczyć także w szeregu zajęć dodatkowych takich jak trening higieniczny, trening spędzania czasu wolnego (m.in. filmoterapia, biblioterapia), zajęcia z wiedzy obywatelskiej czy teatralne. Organizowane są również liczne wycieczki do muzeów, kawiarni, kin, restauracji.

Środowiskowy Dom Samopomocy

tel. (22) 781- 72- 45
ul. 3 Maja 14, 05-091 Ząbki
Kierownik - Monika Puchta
www.tpd.zabki.net
facebook.com/KoloTpdZabki

Pracownie:

 • gospodarstwa domowego
 • umiejętności społecznych
 • edukacyjna
 • doskonalenia samodzielności
 • stolarsko- plastyczna
 • artystyczna

Warsztat obejmuje opieką 25 uczestników, mają oni możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, wycieczkach do teatrów, muzeów, pracy na działce przywarsztatowej, tematycznych imprezach. Organizowane są kiermasze i wizyty w zakładach pracy i instytucjach, gdzie podopieczni mogą prezentować swoje wyroby.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Bohaterów Modlina 77A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 775-15-55, kom. 500 405 218
Kierownik – Elżbieta Gauza
facebook

Pracownie:

 • multimedialna
 • tkacko-krawiecka
 • doświadczania życia
 • muzyki i teatru
 • gospodarstwa domowego
 • plastyczna

Ośrodek prowadzi kompleksową rehabilitację podopiecznych z Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z powiatu płońskiego oraz miasta Płońsk, udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku

tel. 23 662 10 35
ul. Ks. R. Jaworskiego 3 09-100 Płońsk
Magdalena Najechalska - Kierownik Ośrodka
Monika Zimnawoda – Prezes Zarządu
facebook

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.