Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Członkowie Prezydium
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD

Jagodzińska Monika

Prezes

Domagała Bartłomiej

Skarbnik

Nowak Sylwester

Członek

Grzywacz Honorata

Wiceprezes

Roszczenko Leszek

Sekretarz

Skręta Bogusław

Członek

Gauza Elżbieta

Wiceprezes

Martuszewicz Andrzej

Członek

Członkowie Zarządu
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD

Jagodzińska Monika

prezes

Grzywacz Honorata

wiceprezes

Skręta Bogusław

członek

Pawełczyk-Gromuł Małgorzata

członek

Baryła Karolina

członek

Domagała Bartłomiej

skarbnik

Martuszewicz Andrzej

członek

Gauza Elżbieta

członek

Wolski Włodzimierz

członek

Wawer Katarzyna

członek

Roszczenko Leszek

sekretarz

Nowak Sylwester

członek

Olczak Joanna

członek

Ziemiński Czesław

członek

Członkowie Mazowieckiej Komisji Rewizyjnej TPD

Przybylska Teresa

Umińska Danuta

Sikorska Barbara

Darowizna dla TPD Oddział Mazowiecki

10 zł

Pomaganie jest proste. Masz realny wpływ na życie naszych podopiecznych.
Dzięki Tobie możemy działać!

50 zł

Pomaganie jest proste. Masz realny wpływ na życie naszych podopiecznych.
Dzięki Tobie możemy działać!

100 zł

Pomaganie jest proste. Masz realny wpływ na życie naszych podopiecznych.
Dzięki Tobie możemy działać!

500 zł

Pomaganie jest proste. Masz realny wpływ na życie naszych podopiecznych.
Dzięki Tobie możemy działać!