Zostań Wolontariuszem TPD

Masz pasję pomagania?

Interesuje Cię los dzieci?

Zastanawiasz się jak wykorzystać swoją energię i czas?

Masz gotowość do prowadzenia społecznej działalności na rzecz dziecka i ich rodzin?

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ZAPRASZA

Zostań wolontariuszem Towarzystwa przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego, z 90-letnim-pionierskim dorobkiem w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób. Działalność i praca w TPD na zasadzie wolontariatu stwarzają każdemu szansę na rozwój osobisty, sprawdzenie się w warunkach nieustannego rozwiązywania problemów i pokonywania trudności.

Dajemy Państwu możliwość zdobycia nowych doświadczeń, umiejętności, poznania ciekawych ludzi, a w dodatku praca ta może Wam przynieść satysfakcję z faktu udzielania pomocy innym !

Towarzystwo prowadzi działalność w oparciu o zasady:

PRZYJDŹ DO NAS

Nasze adresy:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

ul. Marszałkowska 34/50 lok.99

00-554 Warszawa

tel. 22-826-27-15

e-mail: biuro-tpd@tpd-maz.org.pl