Down Syndrome Association of Mongolia (DSAM)

TPD Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w dniach od 22 do 31 października br. gości dwuosobową delegację Down Syndrome Association of Mongolia (DSAM). Organizacja ta za pośrednictwem Ambasady Polski w Mongolii zwróciła się do nas z prośbą o zorganizowanie wizyty studyjnej mającej na celu zapoznanie z obowiązującymi w Polsce przepisami i rozwiązaniami dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami, w tym w sposób szczególny z aktywizacją zawodową tych osób. W czasie pobytu delegacja zapozna się także ze sposobem funkcjonowania i działania organizacji pozarządowych w Polsce, w tym w jaki sposób ngo`s pozyskują środki na swoją działalność. W ramach wizyt studyjnych odbędzie się m.in. spotkanie w Mazowieckim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej,  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, w Warsztacie Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Mazowieckim, w Spółdzielni Socjalnej, w Akademii Pedagogiki Specjalnej, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,  w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Płocku, w Ośrodku Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” i w innych.  Przelot delegacji DSAM dofinansowywany jest w ramach polskiej pomocy rozwojowej dla tego kraju.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wsparł finansowo zakwaterowanie delegacji.
Przewodniczący DSAM Pan Ganzorig Vanching, który uczestniczy w delegacji jest też współproducentem fabularnego filmu pt. „TRIO”. Film ten był prezentowany podczas tegorocznego 38 Warszawskiego Festiwalu Filmowego.
Występuje w nim osoba z Zespołem Downa, a tematyka filmu jest mocnym przesłaniem potrzeby uznania praw osób z niepełnosprawnościami.

W 2019 roku nasze stowarzyszenie wraz z Fundacja „Kolos” przyjęło na wypoczynek w czasie wakacji 10-osobową grupę dzieci z dwoma opiekunami, podopiecznych Misji Salezjańskiej w Ulan Bator. Od 2020 roku przy naszym stowarzyszeniu istnieje Koło TPD Przyjaciół Dzieci Mongolskich, na działalność którego można przekazywać 1% podatku od dochodów.

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności