Kompleksowa rehabilitacja i terapia dla podopiecznych koła specjalistycznego TPD w Ząbkach

PFRON logo

Projekt jest realizowany ze środków PFRON w terminie od 01.01.2022r. do 31. 12. 2022r. Umowa nr ZZO/000844/07/D z dnia 27.05.2022. Całkowity koszt projektu wynosi: 379 864,00zl, kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi: 345,600zł. Celem projektu jest przywrócenie jak największej samodzielności u 25 niepełnosprawnych, podopiecznych Koła Specjalistycznego w Ząbkach, poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji i terapii zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności fizycznej i psychicznej każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Rekrutacji do projektu dokonał zespół kwalifikacyjny z pośród 40 zgłoszonych podopiecznych Koła TPD w Ząbkach. Do projektu zakwalifikowano 25 beneficjentów. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie przez beneficjenta ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niezbędnej dokumentacji medycznej, na podstawie której zespół dokonał analizy rokowań co do możliwości poprawy stanu zdrowia.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia o charakterze terapeutycznym takie jak: rehabilitacja ruchowa- fizjoterapia, logopedia, zajęcia z psychologiem, zajęcia komputerowe oraz zajęcia twórczego rozwoju. Z indywidualnych zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej korzysta 24 beneficjentów- 2 razy w tygodniu. W zajęciach logopedycznych uczestniczy 14 beneficjentów- 1 raz w tygodniu. Wsparciem psychologicznym objętych jest 24 osoby- 1 raz w tygodniu. Z zajęć komputerowych korzysta 12 beneficjentów- 1 raz w tygodniu. W zajęciach twórczego rozwoju prowadzonych w ramach wolontariatu, uczestniczy 10 beneficjentów- 1 raz w tygodniu.

Dzięki przyznanym środkom z PFRON, 25 beneficjentów korzysta z systematycznej i kompleksowej rehabilitacji, dostosowanej do ich potrzeb, co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy ich stanu zdrowia oraz podtrzymuje wypracowane rezultaty dotychczasowej rehabilitacji.

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności