Kompleksowa Rehabilitacja I Terapia Dla Podopiecznych Koła Specjalistycznego Ząbki

Państwowy fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawbych logo

Projekt jest realizowany ze środków PFRON w terminie od 01.04.2021r. do 31. 12. 2021r. Kwota dofinansowania: 348,000zł. Celem projektu jest przywrócenie jak największej samodzielności u 27 niepełnosprawnych, podopiecznych Koła Specjalistycznego w Ząbkach, poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji i terapii zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności fizycznej i psychicznej każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Rekrutacji do projektu dokonał zespół kwalifikacyjny z pośród 40 zgłoszonych podopiecznych Koła TPD w Ząbkach. Do projektu zakwalifikowano 27 beneficjentów. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie przez beneficjenta ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niezbędnej dokumentacji medycznej, na podstawie której zespół dokonał analizy rokowań co do możliwości poprawy stanu zdrowia. 

W ramach projektu prowadzone są zajęcia o charakterze terapeutycznym takie jak: rehabilitacja ruchowa- fizjoterapia, logopedia, zajęcia z psychologiem, zajęcia komputerowe oraz zajęcia twórczego rozwoju. Z indywidualnych zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej korzysta 24 beneficjentów- 2 razy w tygodniu. W zajęciach logopedycznych uczestniczy 16 beneficjentów- 1 raz w tygodniu. 21 osób objętych jest wsparciem psychologicznym- 1 raz w tygodniu. Z zajęć komputerowych korzysta 12 beneficjentów- 1 raz w tygodniu. W zajęciach twórczego rozwoju prowadzonych w ramach wolontariatu, uczestniczy 10 beneficjentów- 1 raz w tygodniu. 

Dzięki przyznanym środkom z PFRON, 27 beneficjentów korzysta z systematycznej i kompleksowej rehabilitacji, dostosowanej do ich potrzeb, co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy ich stanu zdrowia oraz podtrzymuje wypracowane rezultaty dochyczasowej rehabilitacji. 

Informujemy, że projekt dofinansowany jest ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZ0/000758/07/D  z dnia 26.05.2021  r.

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności