Program integracyjno-edukacyjny dla młodzieży i ich rodzin – obywateli Ukrainy i Polski

Logo unicef

Projekt realizowany we współpracy z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy.

W czasie wakacji w 12 Ogniskach Wychowawczych TPD włączamy dzieci i młodzież z Ukrainy w działania naszych placówek. Uczymy się od siebie nawzajem języka i kultury. Integrujemy nasze rodziny.
Odwiedzamy razem atrakcyjne miejsca w Warszawie. Uczymy dzieci i rodziców języka polskiego.
50 uczestników pojedzie na kolonie do Zakopanego.
Od września dzieci i młodzież ukraińska pozostanie w naszych placówkach.
W ramach realizacji projektu zatrudniamy dodatkowych wychowawców, również ukraińskich, tłumaczy, instruktorów i lektorów.

Dla młodzieży ukraińskiej realizujemy kursy i warsztaty, w tyk kurs prawa jazdy kat „B”.

Poza Ogniskami Wychowawczymi, w przestrzeni otwartej miasta działają streetworkerzy ukraińskojęzyczni.

Od września do grudnia w 20 Ogniskach ponad 160 dzieci z Ukrainy może łączyć się zdalnie z ukraińską szkołą. Zapewniamy niezbędny sprzęt komputerowy i posiłek.
Uczestnicy projektu mogą korzystać z pomocy psychologicznej świadczonej po polsku lub ukraińsku.

Zapisy elektronicznie: wsparciedzieci.nabor.pcss.pl

Dofinansowanie w wysokości 2 900 000 zł.

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności