Projekt „Świadomi-Równi-Niewykluczeni”

Projekt "Świadomi-Równi-Niewykluczeni"

Projekt „Świadomi-Równi-Niewykluczeni” odpowiada na problem zbyt małej samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Prowadzone będzie kompleksowe wsparcie w ramach modułów: obsługa komputera i cyberbezpieczeństwo, dietetyczno-kulinarny, ekonomiczny (w tym: bankowość internetowa), aktywnego poruszania się po rynku pracy (przy zaangażowaniu self-adwokatów/ek), animacja działań społecznych (m.in. grupowe wyjścia do instytucji kultury). Opiekun(k)om zaproponowane zostaną 3 spotkania dotyczące relaksacji, wypoczynku, dbania o swój stan zdrowia. Zapewniona zostanie też usługa konsultanta równowagi życiowej (LBC-Life Balance Consultant) – wsparcie w środowisku domowym dostosowane do indywidualnych potrzeb i trudności osoby z niepełnosprawnością.

Uczestni(cz)kami projektu będą dorosłe osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie/ki z powiatu nowodworskiego.

Dzięki uczestnictwu w projekcie 25 osób z niepełnosprawnością rozszerzy swoją wiedzę i umiejętności oraz wzmocni kompetencje społeczne, 30 opiekunów/ek nauczy się rozwiązywać trudne sytuacje domowe, wspierać samodzielność i niezależność dorosłych dzieci.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele– Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej informacji o projekcie na: https://www.facebook.com/projektsprawni.rowniniewykluczeni

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności