Rehabilitacja i terapia zajęciowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON w terminie od 07.04.2023 r. do 31.12.2023 r. na podstawie umowy nr ZZ0/000908/07/D z dnia 01.06.2023 r.

Projekt realizowany będzie na terenie placówki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku ul. ks. R. Jaworskiego, 3 09-100 Płońsk.

Cel projektu :

Głównym celem projektu jest przywrócenie jak największej samodzielności u 25 niepełnosprawnych, podopiecznych TPD Koła w Płońsku poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji i terapii, zmierzających do rozwoju i poprawy sprawności fizycznej, psychicznej beneficjenta projektu, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Beneficjenci :

Grupa docelowa będzie 25 podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z terenu powiatu płońskiego oraz miasta Płońsk. Podopieczni Koła to uczestnicy zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

ZASADY REKRUTACJI :

Rekrutacji dokona zespół kwalifikacyjny z pośród 48 podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku, składający się z : przedstawiciela Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, fizjoterapeutów, psychologów, pedagog, terapeuta zajęciowy. Podczas rekrutacji będzie brane pod uwagę następujące kryteria : posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wskazania do korzystania z pełnego pakietu zajęć, w skład których wchodzą zajęcia z fizjoterapeutami, terapeutą zajęciowym, psychologiem oraz pedagogiem. Podczas rekrutacji będzie brana również analiza w aspekcie rokowań podopiecznych co do możliwości poprawy stanu zdrowia poprzez cykliczne uczestniczenie w zajęciach.

Podczas rekrutacji będzie brana również analiza w aspekcie rokowań podopiecznych co do możliwości poprawy stanu zdrowia poprzez cykliczne uczestniczenie w zajęciach,

Rekrutacja beneficjentów projektu zostanie przeprowadzona bezpośrednio przed rozpoczęciem działań projektowych.

Grupa docelowa będzie dobierana w ten sposób, aby żadna z płci nie stanowiła mniej niż 40 %.

Beneficjenci projektu z terenu powiatu płońskiego i miasta Płońsk będą doprowadzeni lub dowożeni na zajęcia indywidualnie przez rodziców bądź opiekunów.

Zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników w związku z ważnym zdarzeniem losowym, np. pogarszającym się stanem zdrowia, pobyt w szpitalu, lista beneficjentów zostanie uzupełniona o osobę z listy rezerwowej.

Formy wsparcia

Rehabilitacja indywidualna – fizjoterapia

Głównym celem fizjoterapii jest zapobieganie postępom choroby, przywracanie sprawności fizyczno-czynnościowej oraz profilaktyka nawrotów zaburzeń i patologii czynnościowej organizmu. Realizacja celów odbywa się poprzez stosowanie metod stanowiących jednocześnie działy fizjoterapii.

Zajęcia terapeutyczne – terapia zajęciowa

Głównym celem terapii zajęciowej jest umożliwienie czy przyspieszenie powrotu utraconych z jakiegoś powodu funkcji lub sprawności fizycznej, czy też umysłowej beneficjenta projektu. Jeśli zmiany są nieodwracalne, terapia zajęciowa ma na celu wypracowanie sobie funkcji zastępczych, ułatwiających codzienne funkcjonowanie beneficjenta projektu.

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego beneficjentów projektu, pobudzenie do refleksji, umożliwienie lepszego poznania, zrozumienie i docenianie siebie oraz nabywanie nowych umiejętności interpersonalnych.

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest: stymulowanie rozwoju dziecka: intelektualnego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju, stymulowanie jego rozwoju, ułatwienie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych.

Harmonogram realizacji projektu pn. „ Rehabilitacja i terapia zajęciowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Rok2023
Miesiąc123456789101112
Czas trwania całego projektu


XXXXXXXXX
Podzadania1.1Zajęcia z fizjoterapeutą


XXXXXXXXX
1.2Zajęcia z terapeutą zajęciowym


XXXXXXXXX
1.3Zajęcia z psychologiem


XXXXXXXXX
1.4Zajęcia z pedagogiem


XXXXXXXXX

Poniżej przedstawiamy fotorelację z zajęć za okres od kwietnia do czerwca 2023 r.

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności