„TACY SAMI”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego od 01.09.2021 r. do 15.12.2021 r. realizuje projekt pn. „TACY SAMI” dofinansowywany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego

Projekt podejmuje działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej – rozwoju usług środowiskowych wzmacniających samodzielność osób z niepełnosprawnościami. Ma na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania tych osób, rozwój umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, usprawnienie i wsparcie funkcjonowania w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Ponadto, przyczyni się do łagodzenia negatywnych skutków, jakie spowodował w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Projekt realizowany jest poprzez następujące działania:

1/ konsultacje psychologiczne i psychiatryczne

2/ zajęcia z zakresu autoprezentacji i wizerunku.

3/ zajęcia ekonomiczne

4/ zajęcia z samoobrony

5/ zajęcia cyberbezpieczeństwa

6/ Animację kulturalną

7/ Organizację dwóch  7-dniowych wyjazdów terapeutyczno-integracyjnych.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami z 5 powiatów województwa mazowieckiego: ciechanowskiego, legionowskiego, garwolińskiego, nowodworskiego i warszawskiego, łącznie 50 niepełnosprawnych osób przebywających w rodzinach, z orzeczeniem z zakresu: uszkodzenia słuchu, mowy, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, nie korzystających z żadnego wsparcia instytucjonalnego (typu WTZ, ŚDS) lub w godzinach wykluczających uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez te podmioty.

Zapraszamy!

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności

Poradnia Rodzinna TPD 2022

Prawidłowo funkcjonująca rodzina wzmacnia rozwój dzieci, zapewnia im bezpieczeństwo oraz jest zapleczem w pokonywaniu przeszkód życiowych. Wiadomo jednak, że w dzisiejszych czasach nie ma rodzin, które nie przechodziłyby

Czytaj więcej »
EnglishPolish