Wizyta w Mongolii

TPD wizyta w Mongolii

Oddział Mazowiecki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kontynuując kilkuletnią współpracę z
organizacjami pozarządowymi w Mongolii, w tym z Down Syndrome Association Mongolia (DSAM), w
październiku br. uczestniczył w wizycie szkoleniowej zorganizowanej w ramach polskiej pomocy
rozwojowej dla tego kraju.
Celem wizyty było wzmocnienie DSAM w funkcjonowaniu oraz wypracowanie kolejnych działań
służących rozwojowi tej organizacji. W okresie od 8 do 14 października 2023 r. przedstawiciele
Oddziału Mazowieckiego TPD wraz z przedstawicielką Akademii Pedagogiki Specjalnej dr Dorotą
Danielewicz, prowadzili warsztaty dla rodziców oraz odbywali wizyty poglądowe w placówkach.
Warsztaty służyły przede wszystkim rozpoznaniu rzeczywistej sytuacji i wsparciu matek
wychowujących dzieci z Zespołem Downa, a uczestniczyli w nich także przedstawiciele służb
zajmujących się zawodowo problematyką niepełnosprawności. Organizatorzy wizyty zaprezentowali
także funkcjonujące w Ułan Bator placówki (punkty opiekuńczo-rehabilitacyjne, klasy integracyjne,
ośrodki przygotowujące do pracy), które obejmują swoim oddziaływaniem dzieci z Zespołem Downa.
Odbyte spotkania pozwoliły nam na ocenę potrzeb, a także systemowego wsparcia dzieci z
niepełnosprawnościami i ich rodzin. Doceniamy zaangażowanie mongolskich władz i rodziców dzieci z
niepełnosprawnościami w tworzenie warunków do rozwoju i edukacji dzieci. Jest jednak jeszcze wiele
warunków, które muszą zostać spełnione, aby te działania były adekwatne do oczekiwań i objęły
wszystkie potrzebujące dzieci.
Oddział Mazowiecki TPD deklaruje gotowość kontynuacji współpracy i podjęcie starań mających
na celu pozyskanie środków na zakup sprzętu do rehabilitacji oraz służących specjalistycznemu
szkoleniu mongolskich kadr do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Wszystkich zainteresowanych wspieraniem tych działań (w różnej formie) zapraszamy do
kontaktu oraz zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku na nasz numer KRS 0000 134 684, podając
jako cel szczegółowy „Dzieci w Mongolii”.
Załączamy fotorelację z wizyty oraz informację zamieszczoną przez Ambasadę RP w Mongolii i
mongolskie media.

Strona ambasady polskiej w Mongolii >> https://ambasadamongolii.pl/

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności